Sürdürülebilirlik

Biz Kimiz

AS İMZA YAPI Sürdürülebilirlik Politikası

AS İMZA YAPI odağında şekillenen faaliyetleriyle, daha sürdürülebilir ve yaşanılır bir dünyanın inşasına sürekli ve güçlü katkıda bulunur. AS İMZA YAPI, bu katkıyı daha da geliştirmeyi ve artırmayı taahhüt eder.

AS İMZA YAPI, sürdürülebilirlik performansını geliştirerek geleceğe taşımanın yanı sıra, diğer ekonomik aktörlere ilham verecek ve örnek oluşturacak atılımlarla hareket etmeyi kurumsal sorumluluğu kabul eder.

AS İMZA YAPI Sürdürülebilirlik Politikasının amacı, AS İMZA YAPI‘da sürdürülebilirlik yönetiminin ana çerçevesini, temel ilkelerini ve önceliklerini belirlemektir.

 

  1. Çevresel Performans: Şirket, çevreyi korumaya odaklanarak, atıkları ve karbon emisyonlarını azaltmak için çeşitli önlemler alır. Şirket, çevresel etkiyi azaltmak için enerji verimliliğini arttırmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve tedarik zincirinde çevresel uygunluk konularını ele almak gibi adımlar atar.

  2. Toplumsal Performans: Şirket, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler dahil olmak üzere tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirir. Şirket, adil işe alım politikaları, çalışanların eğitimi ve gelişimi, yerel toplumların desteklenmesi ve insan haklarına saygı gibi konulara önem verir.

  3. Ekonomik Performans: Şirket, finansal başarısını sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştirir. Şirket, yatırımcıların, müşterilerin ve diğer paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde faaliyet gösterirken, finansal başarıyı uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle dengeler.

  4. Tedarik Zinciri Performansı: Şirket, tedarik zincirindeki tüm tedarikçilerin sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamalarını bekler ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansını izler. Şirket, tedarik zinciri süreçlerini optimize ederek, ürünlerin doğal kaynak kullanımını azaltmak ve atıkları en aza indirmek gibi hedeflere ulaşır.

  5. Yönetişim ve Şeffaflık: Şirket, sürdürülebilirlik konularını yönetişim süreçlerinin merkezine yerleştirir. Şirket, paydaşlarına açık ve şeffaf bir şekilde bilgi verir ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gereken kaynakları yönetir.